Tengerentúli üdvözletek

Kedves Pax Család- és Gyermekvédő Egyesület!

     Az újságból értesültem, hogy december 28-án lesz az I. Életvédő Zarándoklat. Nagyon örültem, hogy végre Magyarországon is felfigyeltek erre a fontos ügyre, mert úgy néz ki, hogy máskülönben lassan kivész a nemzet. Idekint is vannak hasonló megmozdulások, a legfontosabb azonban tényleg az imamozgalom, mert csak a fentiek segítségével lehet a kérdést megoldani. Nagyon szívesen fogom terjeszteni idekinti plébániáinkon is a mozgalmukat, jóllehet azt már több helyen megteszik. További sikeres működést kívánok nagyszerű tervükhöz. Szeretettel köszöntöm Mindnyájukat a mi Urunkban: Miklósházi Attila, SJ a külföldi r.k. magyarok püspöke St. Augustine's Seminary, Scarborough, Ontario 2000. január 2.

Kedves Magyar Életvédő Zarándokok!

     Isten valóban megáldotta azt az első fáradozásotokat, hogy a nyilvánosság előtt tegyetek tanúságot Istenről és az Életről. Miközben a hóvihar sok embernek lehetetlenné tette a részvételt, ugyanők áldásért könyörgő fohászaikkal mégis jelen voltak. Az embereknek fel kellett tűnjön, hogy milyen súlyos és mély gondot jelent az életvédelem kérdése, ha a zuhogó hóesés ellenére is megjelent és elindult zarándokútján az mintegy hatszáz idős és fiatal, egészséges és beteg, férfi és nő, felnőtt és gyermekkorú ember, hogy tanúsítsa: az Élet Istentől kapott olyan ajándék, amelyet mindannyiunknak tisztelnünk kell. Ugyanezen a napon, Aprószentek ünnepén mi New York City utcáira vonulva tanúskodtunk az Élet mellett. Mi, amerikai zarándokok - szolidaritásunk jeléül is - ugyanazért imádkoztunk, mint magyar felebarátaink. Isten áldja meg minden eljövendő munkátokat, amelyet az Ő drága magzatgyermekeiért és az ő anyáikért végeztek! Január 15-én, szombaton Amerika-szerte mindenfelé imádkozva virrasztunk majd az Életért. A mi brooklyni egyházmegyénkben Daily püspök vezeti majd a virrasztók fohászkodó zarándoklatát a Tervezett Szülőség (IPPF) által működtetett abortuszklinika elé. A rákövetkező szombaton Rigali érsekkel együtt St. Luisban vonulunk a Tervezett Szülőség (IPPF) abortuszklinikájához, január 24-én pedig a fővárosban, Washingtonban lesz nagyszabású felvonulás, amelyen előreláthatólag több százezer ember vesz részt. Szeretettel üdvözlök mindenkit és fohászkodom azért, hogy a Szent Év egyenként és mindannyiunknak együtt is nagy kegyelmek forrásául szolgáljon.
     Imádságos szeretettel: Msgr. Philip Reilly
     New York-Brooklyn, 2000. január 11.

Életvédő zarándokok egy New York-i abortuszkórház (IPPF) előtt