Közhasznúsági jelentés 2017

Ide kattintva megtekintheti.

Közhasznúsági jelentés 2016

Ide kattintva megtekintheti.

Közhasznúsági jelentés 2015

Ide kattintva megtekintheti.

Közhasznúsági jelentés 2014

Ide kattintva megtekintheti.

Közhasznúsági jelentés 2013

Ide kattintva megtekintheti.

Közhasznúsági jelentés 2012

Ide kattintva megtekintheti.

Közhasznúsági jelentés 2011

Ide kattintva megtekintheti.

Közhasznúsági jelentés 2010

Ide kattintva megtekintheti.

Közhasznúsági jelentés 2009

Ide kattintva megtekintheti.

Közhasznúsági jelentés 2008

Ide kattintva megtekintheti.

Közhasznúsági jelentés 2007

ALFA SZÖVETSÉG

1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3.
Adószáma: 18229570-1-41
Statisztikai számjel: 18229570

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2007. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Budapest, 2008. február

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2007. évi beszámolóhoz

I. Az alapítvány ismertetése

Az alapítvány 1996-ban alakult, a Fővárosi Bíróság 60.652 sorszám alatt 1996. április 26-án vette nyilvántartásba. Induló vagyona 50.000 Ft volt. Az alapítvány besorolása kiemelten közhasznú szervezet 1999. április 22. óta.

Képviseletre jogosult:
Varnyú Ildikó elnök

Az alapítvány célja:

Elősegíteni a válsághelyzetben lévő várandós nők magzatainak biztonságos kihordását és megszületését, valamint azt, hogy minden gyermek családban, illetve család típusú kisközösségben nevelkedjék.

A szövetség célja megvalósítása érdekében összehangolja a szövetségbe tartozó azon civil szerveződések, alapítványok, családsegítő szolgálatok, stb. tevékenységét, amelyek

 • – segítséget nyújtanak a válsághelyzetben lévő terhes nőnek és családjának annak érdekében, hogy a magzat biztonságosan megszülethessék,
 • – amennyiben a gyermek vér szerinti családjában nem kívántként jön a világra, vagy vér szerinti családjából kikerül, a gyermeket hozzásegítik, hogy mielőbb örökbefogadó vagy nevelő családba kerüljön,
 • – tagjai számára információcserét biztosít,
 • – segíti tagjai érdekképviseletét,
 • – gondoskodik arról, hogy tagjainak tevékenységét a társadalom nyilvánossága elé tárja, a társadalom szemléletváltozását elősegítse.

II. A számviteli politika fő vonásai

A Számviteli Törvény előírása szerint az alapítvány az egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett, mely a Forint-Soft könyvelő program alkalmazásával készült, a benne foglalt adatok természetüktől függően egyeznek, és összhangban állnak a

 • – főkönyvi számlák,
 • – főkönyvi kivonatok,
 • – mérleg,
 • – eredmény-kimutatás,
 • – adóbevallások adataival.

A beszámoló készítését április 30. napjában határoztuk meg.

Számviteli politikájában rögzítette, hogy

 • – a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza,
 • – a számlarendjében csak a számviteli törvényben előírt számlaosztályokat alkalmazza,
 • – az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvétellel történik,
 • – az amortizáció elszámolását meghatározott leírási kulcsokkal végzi.

Az értékhatár alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket – beszerzéskor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

A terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására az eszközök selejtezésekor, megrongálódásakor, megsemmisülésekor, illetve hiány esetében kerül sor.

Mérlegtételek értékelése, főbb sorain bekövetkezett változások:

Eszközök

 • – tárgyi eszközök: 216 e Ft
 • – készletek: 180 eFt
 • – pénzeszközök: 1033 e Ft

Források

 • – saját tőke: 679 e Ft,
 • – tőkeváltozás: 654 e Ft
 • – tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 25 e Ft
 • – kötelezettségek: 750 e Ft

III. A közhasznú tevékenység eredményének értékelése

Az alapítvány összköltség eljárással készült eredménye az alábbiak szerint alakul:

2006 2007
Közhasznú tevékenység bevétele 4.497 4348
 •    – közhasznú tevékenységből származó bevétel
 •    – központi költségvetésből
280
 •    – egyéb bevétel
4.217 4348
      = tagdíj 13 16
      = pályázati támogatás 1.605 920
      = támogatás, adomány 2.006 2698
      = SZJA 1% 451 392
      = egyéb bevétel 320
      = utólagos engedmény (T-Mobil) 138
      = bankkamat 4 2
Vállalkozási tevékenység bevétele
Közhasznú tevékenység költségei 7.326 4.323
 •    1. Anyagjellegű ráfordítások
5.367 3344
 •    2. Személyi jellegű ráfordítások
1.694 715
 •    3. Értékcsökkenés
265 264
 •    4. Egyéb ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Üzleti tevékenység eredménye -2.829 25
Adózás előtti eredmény -2.829 25
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény -2.829 25

A 2007. évben kapott pályázat NCA 920.000 Ft.

Költségei a következőképpen alakultak:

2006 2007
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 5.367 3344
Anyagköltség 849 215
 •     – Felszerelések
38 35
 •     – Irodaszer
59 17
 •     – Egyéb anyagköltség
210 163
Igénybevett szolgáltatások költségei 4.330 2900
 •    – Karbantartási költségek
1
 •    – Szállítási ktg.
68
 •    – Taxi költségek
27 15
 •    – Kiküldetési költségek
663 829
 •    – Bérleti díjak
172 53
 •    – Hirdetés, reklám költség
333 220
 •    – Szakkönyv, másolás
64 10
 •    – Posta, telefon, internet költségei
2.393 1438
 •    – Könyvelési díj
360 266
Egyéb szolgáltatások költségei 122 91
 •    – Illeték
1 1
 •    – Bankköltség
105 65
 •    – Biztosítási díjak
16 15
 •    – Egészségügyi szolg. díja
10
Eladott szolgáltatások értéke 66 138
SZEMÉLYI JELL. RÁFORDÍTÁSOK 1.694 715
 •     – Személyi jellegű egyéb kifizetések
431 1
 •     – Utazási költségtérítés
276 602
 •     – Gépkocsi költségtérítés
987 47
 •     – Étkezési díj, repi
65
Értékcsökkenés 265 264
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
Összesen 7.326 4323

IV. A szövetség vagyoni, pénzügyi helyzete

A mérleg fő összege, az eszközök és források azonosan:

2007. december 31-én 1.429 eFt

Pénzügyi helyzet

2007

Forgóeszközök aránya = forgóeszközök 1213 × 100 = 84,88%
mérleg főösszege 1429
Tőke ellátottság = saját tőke 679 × 100 = 47,51%
összes eszköz 1429

 

Likviditási mutató I.= pénz állomány 1033 ×100 =196,01 %
rövid lejáratú kötelezettség 527

V. Befektetések állománya

e Ft-ban

Bruttó érték Nyitó Beszerzés Kivezetés Záró
Termelést szolgáló berendezések 849 849
Számítástechnikai eszközök 427 427
Hírközlő berendezések 50 16 66
Irodai berendezések 207 207
Összesen 1.533 1.548

e Ft-ban

Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Termelést szolgáló berendezések 510 123 633
Számítástechnikai eszközök 302 125 427
Hírközlő berendezések 50 16 66
Irodai berendezések 207 207
Összesen 1.069 264 1.333

VI. Tájékoztató kiegészítések

Az Alfa Szövetség 2007. évben alkalmazottat nem foglalkoztatott, a tisztségviselők tiszteletdíjban nem részesültek.

Melléklet a Szövetség beszámolója a 2007. évi tevékenység szakmai értékeléséről, és az adományok felhasználásáról.

 

Az Alfa Szövetség

mint kiemelten közhasznú szervezet 2007. évi tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolója

Munkatársaink közel 12 éve segítenek életutat keresni a válság- és titkolt terhességet hordozó nőknek krízisük békés megoldására, továbbá a magzati életek kioltásának és az újszülöttek terhére elkövetett gyilkosságok megelőzése érdekében. 2007-ban az Alfa-hangok és a köréjük szerveződő önkéntes társaik 2459 esetet kezeltek. Ebből 1745 esetben adtak telefonos tanácsot, amely elsősorban a szociális, jogi, egészségügyi, lelki gondok feloldását szolgálta. 18 esetben, az abortuszveszélyben lévő nők az alfás közösségi terhesgondozók ápolási munkája nyomán terhesekből várandósokká gyógyulva az élet alternatíváját választották.9 esetben nem volt eredményes a munkánk, a terhes nő az abortusz mellett döntött. 21 esetben sikerült közreműködésünkkel megőrizni a család egységét azoknál, akik eredetileg a születendő gyermek örökbeadását fontolgatták. Ezek a családok így mégis a gyermek megtartása mellett döntöttek. Mivel Szövetségünk a gyermek örökbeadását is az elutasítás egyik formájának tekinti, ezért ezt csak elkerülhetetlen helyzetben, más megoldás híján készítjük elő. 11 titkolt terhességet viselő nő sorsán segítettünk úgy, hogy a „nem kívánt” gyermeküket egészségügyi intézményben szüljék meg, így esetükben az újszülött-gyilkosság veszélyét is megelőzhettük. 169 terhes, illetve kisgyermekes szülőt helyeztünk el az ország különböző, állami vagy egyházi anya-gyermek otthonaiban. 22 családnak intéztek munkatársaink szociális ügyeket. 314 szegény család számára állítottunk össze – általában támogatóink jóvoltából-gyermekruhából, gyermekápolási cikkekből, pelenkából, babakocsiból, babaágyból stb. álló segélyadományokat. A gyermekük megtartását vállaló szülők további életútját szolgálja ez a  kelengye-program. 4 esetben vettünk részt a törvényes feltéteknek megfelelő, nyílt örökbefogadás előkészítésében. 2007-ban 10 alkalommal jöttünk össze az ALFA Szövetség ügyeit szolgálni. 1 alkalommal közgyűlést tartottunk. 1 alkalommal  Lakiteleken Országos Babatalálkozónk volt, 2 alkalommal találkoztunk az örökbefogadásra várókkal az Örökbefogadó Szülők Klubján, valamint Kapitány Évi munkatársunk temetésén közösen búcsúztunk el tőle. Társszervezőként  3 alkalommal vettünk részt életvédő zarándoklatokon (rózsatemetésen), e helyeken mindannyiszor 3 abortuszmentes napot kértünk és kaptunk a mozgalom nevében. Többször tartott főleg Téglásy Imre előadást (Pl. Mohácson, Szlovákiában, Varsóban, Nagyváradon stb). Rádióban, televízióban, újságban rendezvényeken 53 alkalommal szerepeltek munkatársaink Pl: Zuborné Márti, Komlósiné Ilonka, Téglásy Imre és mások. Továbbképzéseken is voltak munkatársaink: FÉK tanfolyamon 4 fő.Nyáron Konyár-Sóstón az Anya-Ország Alapítvánnyal közösen adományt (bútor, játék, könyv, háztartási eszközök, stb.) osztottak a munkatársaink a helybéli rászorulóknak.

Pécs, 2008. február 25. Varnyú Ildikó elnök s.k.

Figyelembe vett módosító tételek

Az Alfa Szövetség 2007. évben társasági adó fizetésére nem kötelezett.

Budapest, 2008. február

Varnyú Ildikó elnök s.k.