Itt olvashat bővebben azokról a rendezvényekről, melyeken az Alfa Szövetség (társ)szervezőként közreműködött.

Lehet teher – legyen áldás! | Válsághelyzetben lévő anyák támogató programja (2021-ben)

LEHET TEHER, LEGYEN ÁLDÁS! – bíztatja az Alfa Szövetség válságterheseket megszólító plakátja azokat a nőket, akik úgy érzik, hogy rájuk nehezedő anyagi, lelki gondok súlya alatt roskadozva csak egyetlen útjuk maradt: eldobni a “terhet”. Csakhogy e „teher” nekünk ajándék, a nemzet legfiatalabb tagja, a magzati életkorú gyermek áldásos jelenléte miatt mondják a csángók is úgy a várandós anyáról, hogy „jövője van”. A magukat jövőtlennek, másállapotuk miatt kirekesztettnek, megcsúfoltnak és reménytelennek érző anyák – álláspontunk szerint – lehetnek elkövetők, de akként is áldozatok.

Az Alfa Szövetség önkéntes munkatársaiként azért küzdünk, hogy megoldjuk vagy legalább enyhítsük ezeknek a másállapotukat nem várandós, áldott állapotként, hanem elvetendő terhességként megélő anyáknak a súlyos válsághelyzetét. Mi tudjuk, hogy milyen szoros, egymást éltető, egymással szerves kötésben lévő fogalomsort alkotnak a Nemző-Teremtő Isten ősképére visszautaló nem – nemzés – nemzetség (család) – nemzet szavak. Azt akarjuk, hogy a szerelem szent szertartásának megtestesülést szolgáló ihletét őrizve megmaradhasson a gyermektelen meddőség miatt végveszélybe került nemzet. Nem hagyhatjuk, hogy “esküszegő orvosok és gyógyszerészek” (Mindszenty József) továbbra is ítéletvégrehajtóként rekkentsék el magzatgyermekeinket, csonkítsák meg az anyákat, mert máskülönben nem lesz se magyar jelen, se magyar jövő. A Nemző-Teremtő Istennel fel tehát egy termékeny és minden megfogant honfitársunkról is személyként gondoskodó anyaországért! Ne feledjük, hogy a magyar ígéret földjének legbelsőbb határait az anyák méhében kell megvédenünk! Olyan áldást kérünk Istentől, olyan országot követelünk a törvényhozóktól, amelyben a magzatgyermek nem átokként eldobott teher, hanem fogantatásának pillanatától kezdve az őt hordó anyával együtt megbecsült ajándék. Életre fel, békét az anyaméhben!

T.I.

Abortuszmentes kórházi napokért életvédő zarándoklatok

március 25-én, Magzatgyermek Napján, december 28-án,  Aprószentek Napján, június 1-jén, az ENSZ Nemzetközi Élet Napján

Abortuszmentes napokért

Magzatgyermekek Napja Várpalotán

2008. március 25-én, 17 órakor „rózsatemetés” a méhen belüli erőszak áldozatainak emlékére, „Életfát” ültetünk az Élet Örömhírére. 17.00-kor szentmise a várpalotai r.k. templomban (Fő tér). Bemutatja Dr. Márfi Gyula érsek. Nagy Károly plébános: „A magzatgyermek keresztútja” 17.45-kor Ómagyar Mária-siralom, rózsaáldás. Veszteségeinket néven nevezve, lélekharang-kondulásra indulunk a Felsőinkám utcai Mentőállomás melletti parkba. 18.00-kor „rózsatemetés” az elhallgatott és eltemetetlen magzatgyermekek emlékére, az őket teherként hordozó szülők, a túlélő testvérek – mindannyiunk gyógyulására. Emlékbeszédet mond: Dr. Téglásy Imre, az Alfa Szövetség alapító főtitkára. Életfa ültetés, gyermekek csengettyűivel fohászkodunk az élet örömhíréért, eltemetjük a 6 milliónál több abortuszáldozatot jelképező rózsákat. 18.30 Rózsaajándék az abortuszmentes napok (március 25. a Magzatgyermek Napja, június 1. az ENSZ Nemzetközi Élet Napja és december 28. Aprószentek emléknapja) mozgalmához eddig csatlakozott 35 kórházi szülészet képviselőinek. Himnusz és templomi harangzúgás a gyógyulás és kiengesztelődés reményében.

Együtt egy termékeny és gondoskodó anyaországért!
Békét az anyaföldön! Békét az anyaméhben!

Védnök: Németh Árpád Várpalota Város Polgármestere

Adományaikat az Alfa Szövetség 11702036-20642239 vagy az Anya-Ország Alapítvány 11738008-20814410 számlaszámára utalhatják. Szervezők: az Anya-Ország Alapítvány mint az Alfa Szövetség társult tagja, a Szindbád Kht., Várpalota.
Telefon: 06 309 226 775,
elektronikus-levél: [email protected]

Magzatgyermekek Napja Várpalotán – meghívó

XX. Életvédő Zarándoklat

A XX. életvédő Zarándoklat Nyilatkozata

ANYA-ORSZÁG ALAPÍTVÁNY

mint az Alfa Szövetség társult tagja

Budapest, 1025 Vöröstorony lépcső 3. tel.: 06 309 226 775

A XX. életvédő Zarándoklat Nyilatkozata

2006. június 1-jén, csütörtökön 18. 45 perckor – a keresztény testvériség jegyében – életvédő zarándokok érkeztek a budapesti herminamezei római katolikus Szentlélek templomtól a Fővárosi Önkormányzat által működtetett Uzsoki utcai Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályához , ahol felolvasták dr. Golub Iván főigazgató úrnak, illetve munkatársainak az alábbi nyilatkozatot:

Mi , a XX. életvédő Zarándoklat különböző nemzeti, etnikai, kulturális, szociális és vallási közösségeinek résztvevői egy termékeny és minden megfogant emberi életről gondoskodó társadalom reményében az eddigi életvédő zarándoklatok nyilatkozataiban foglaltak fenntartása mellett az alábbiakról teszünk tanúbizonyságot.

 • Hisszük és valljuk, hogy a gyermek közjó ,
 • de mély szomorúsággal tanúsítjuk ennek a közjónak a romlását, olykor szándékos megrablását a magyar társadalom alapbetegségét jelentő „terhesség-megszakítás” (abortus artificialis) során.
 • Tanúsítjuk, hogy a hazánkat sújtó abortuszjárvány, vagyis a magzati életkorukat élő gyermekek életének sebészi, vegyi, vagy más eszközökkel történő tömeges kioltása és az áldott állapotot inkább tehernek érző szülők termékenységének megkárosítása az egyéni tragédiákon túl a nemzethalál folyamatos megvalósulását jelzi: mindannyiunkat végpusztulásba dönt!
 • Tanúsítjuk, hogy ennek a rossz orvoslásnak változó mértékben mindannyian elkövetői, szemlélői és áldozatai vagyunk, ezért az abortuszok véres nemzeti tragédiáját senki sem szemlélheti tétlenül.
 • Tanúsítjuk , hogy az abortuszdiktatúrában megtestesülő szociálpolitikai szándék a terhesség-megszakítást ma is egészségügyi eljárásnak álcázva 1956 óta mintegy 6 millió gyermek halálát okozta, ennél is több anya, apa és család egészségét károsította e romboló beavatkozás sokféle testi és lelki szövődményével.
 • Tanúsítjuk , hogy a fogantatásának pillanatától megszületéséig magzati életkorát élő gyermek rontása, életének és egészségének szándékos megrablása a családon belüli erőszakot előmozdítva multinacionális vegyszer- és óvszergyártók nyereségérdekelt vállalkozásává is lett.
 • Tanúsítjuk, hogy az ún. „sürgősségi vagy 72 órás fogamzásgátlás nak” álcázott „tinédzserambulanciák” működtetői az e marketingtámadás elhárítására és a rájuk bízott fiatalok termékenységének megóvására felkészületlen oktatási intézményeket is a profithajhászás érdekében környékezik és szállják meg.
 • Valljuk , hogy az abortusz olyan elrekkentés avagy kirekesztés, amely akár kül- akár belpolitikai szempontból alkalmazzák, mindenkor a hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció alapképlete.
 • Valljuk, hogy a családon belüli erőszak alapesetének tekintendő magzatelhajtás elsődleges áldozata az életétől megfosztott gyermek, de valljuk, hogy áldozat, mégpedig különleges ápolásra, gondozásra szoruló áldozat az „elkövető” anya (vagy szülő) is, aki a szabadság álruhájába öltöztetett abortuszt az esetek többségében nem a szabad akaratot feltételező önrendelkezési jog alapján választja, hanem körmönfont külső és belső kényszerek – az esetek nagyobb részében kifejezett erőszak – hatására a kényszerabortusz áldozataként szenvedi el.
 • Valljuk , hogy az úgynevezett „semleges” magatartás pszichikai bűnrészességet takar és így mindig a bűnelkövetőt, az agresszort támogatja. A választható életutak felmutatása nélküli „terhesség-megszakítás” súlyosan károsítja a társadalom egészségét, a társadalmi bűnbakképzés része.
 • Valljuk, hogy ez a nő és a férfi nemisége (testi és lelki egészsége) ellen elkövetett olyan támadás, melynek megelőzésén és tapintatos kezelésén az alkotmányosan életvédelemre kötelezett államnak és a szolidaritáson alapuló társadalomnak akkor is fáradoznia kell, ha némelyek a magánélet érinthetetlenségének álságos szólamával ezt folyamatosan akadályozzák.

Mi, a XX. életvédő Zarándoklat résztvevői egy termékeny és gondoskodó társadalomért fohászkodva, tiszta szívvel fordulva mindenkihez, szánalom helyett odafigyelésükben és irgalmukban bízva

 • Kérjük , hogy az abortuszjárvány megelőzésére és kezelésére hivatott állami egészségpolitika ne a pusztítás természetének és következményeinek eltitkolására, az annak propagálására és elvégzésére szakosodott intézmények és szervezetek támogatására, hanem e gyilkos kór kutatására, nyilvánosságra hozatalára és össztársadalmi erőfeszítéssel történő gyógyítására törekedjék!
 • Kérjük , hogy a sajtó és a szociális segítő szakma szövetségesként fáradozzék az abortuszdiktatúra áldozatául eső családok „egyéni” tragédiájának tapintatosan őszinte feltárásán, hogy ennek nyomán a közvélemény is támogassa az egyén és a közösség igazi szabadságát szolgáló életvédő kezdeményezéseket!
 • Kérjük , hogy politikusaink ne a fogamzásgátlás, az átmeneti vagy tartós meddőség (a művi meddővé tétel azaz a sterilizáció) halálkultuszának támogatásával, hanem a házasság előtti nemi tisztaságra és önmegtartóztatásra nevelve az egészséges nemiségen alapuló termékenység és a hitveséhez hű házastárs eszményét szolgálják! A magukat kereszténynek tartó képviselők pedig a nyilvánosság előtt és közéleti cselekedetekkel is merjék képviselni egyházuk életvédő tanítását.
 • Kérjük , hogy a magyar kormányok az országos romlás méreteihez képest tekintsék az abortuszjárvány leküzdését kiemelt fontosságú nemzetbiztonsági feladatnak! Az ún. „demográfiai kérdés” megoldására létrehozott kormányzati szervezetek (például a Népesedési Tanács) pedig a termékenységellenes lobbikkal szemben tekintsék szövetségesnek és egyenrangú munkatársnak az önkéntes életvédő szervezeteket és mozgalmakat!
 • Kérjük az egész magyar társadalmat, csatlakozzon egy olyan termékeny és gondoskodó anyaország kialakításának mozgalmához, amelynek szülőbarát célja közösségi terhesgondozó-hálózat létrehozásával is életigenlő választ adni, a „szülni vagy nem szülni” európai és nemzeti sorskérdésére!
 • Kérjük , hogy az együttműködést ajánló civil szervezetekkel és ezek módszereit is alkalmazva (pl. a nemi absztinenciára nevelés vagy a természetes családtervezés népszerűsítésével) Önök se adják fel annak a gondozásnak az eszményét, amely a súlyos terhességet viselő anyák és magzati életkorú gyermekük hippokratészi szellemben történő gyógyításával nem csak a közvetlen pacienseknek, hanem az egész társadalomnak is élet utakat jelent. Ennek értelmében a hagyományos, sebészi, illetve a „sürgősségi fogamzásgátlás” keretében végzett korai kémiai abortusz éppen úgy megelőzendő, mint a lombikbébi programnál alkalmazott ún. „magzatszám-redukció” vagy az RU 486 (Myfegyne) nevezetű méregtablettás abortusz fenyegetése .
 • Kérjük , hogy a korai (pre- és perinatális) gyermekvédelem ebben az intézményben is a súlyos válsághelyzetben lévő anya gondozásával kezdődjék!
 • Kérjük az ÁNTSZ Családvédelmi Szolgálatának helyi munkatársait, a budapesti Uzsoki utcai Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának vezetőit és munkatársait: felajánlásukkal csatlakozzanak azokhoz a kollegáikhoz, akik a pécsi Szülészeti Klinikán, az egri Markhot Ferenc Kórházban, a budapesti Szent Rókus, Schöpf-Merei Ágost és Szent Imre Kórházban, a Bajai Városi Kórházban, a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Oktató Kórházban, a soproni Szent Erzsébet Kórházban, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban, a csornai Margit Kórházban, a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban, az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban, a kaposvári Kaposi Mór Kórházban, a budapesti Péterffy Sándor Kórházban, a váci Jávorszky Ödön Kórházban, a Szentgyörgyi Albertről elnevezett szegedi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján, a mohácsi Városi Kórházban, a veszprémi Cholnoky Ferenc Kórházban, a várpalotai Városi Kórházban és a székesfehérvári Szent György Kórházban legalább Magzatgyermekek Napjára, március 25-re, június 1-re a nemzetközi élet Napjára, illetve december 28-ra, a Heródes által legyilkoltatott aprószentek emléknapjára nem jegyeznek elő sem kémiai, sem sebészi eszközökkel végrehajtott abortuszt, tartózkodnak minden, magzatelhajtást eredményező beavatkozástól: hogy e három nap itt is a Megfogant élet és az őt hordozó Szülő ünnepnapja legyen!
 • Kérjük minden, atyjafiáért számot adni tudó polgártársunkat, hogy fohásszal, önzetlen munkával és adománnyal is segítsék a szociális vagy lelki nyomorukban elmagányosodott szülőket, hogy az abortuszdiktatúra orvost, beteget és „egészségest” egyaránt romboló légkörében válságukból ne magzatgyermekük elhajtásával, testi-lelki termékenységük súlyos károsításával kényszerüljenek szabadulni.

Alfa Szövetség, Anya-Ország Alapítvány, Asszonyok a Nemzeti Egységért, Concordia Alapítvány, Evangélikus Egyház Női Misszió, Forrás Média Alapítvány, Keresztény értelmiségiek Szövetsége, Kiút Veled Egyesület, Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaotthon, Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet, Magyar Asszonyok érdekszövetsége, Magyar Bioetikai Társaság, Magyar Fészek Alapítvány , Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete, Magyar Örökbefogadók Országos Egyesülete, Magyar Szent Korona Egyesület, Magzatvédő Társaság, Mohácsi Kolping Család Egyesület, Pacem in Utero Egyesület, Pro Life Alapítvány , Szilágyi Erzsébet Nőegylet

Fohászával, munkájával, pénzadományával vagy 1 %-os adófelajánlásával Ön is gyógyíthatja az abortuszdiktatúra áldozatait. Anya-Ország bankszámlaszám: 11738008-20814410

Alfa Szövetség adószám: 18229570-1-41

„Együtt egy termékeny és gondoskodó társadalomért!”

Budapest, 2006. június 1.

A kórház főigazgatója, dr. Golub Iván úr a szülészet osztályvezetőjével, dr. Tiba János főorvos úrral 2006. május 22-én kelt levelében felajánlotta: intézményük csatlakozik az abortuszmentes napok mozgalmához.

XXI. életvédő Zarándoklatot 2006. december 28-án az abortuszdiktatúra –áldozataira való emlékezéssel Budapesten tartjuk. Kérjük, jelentkezzen az aznapra tervezett temetési menetbe! A szervező Anya-Ország Alapítvány hívószáma: 06 309 226 775

XXII. Életvédő Zarándoklat

Az életvédő zarándoklatokat Magyarországon az Alfa Szövetséggel társult Anya-Ország Alapítvány (1025 Budapest, Vöröstorony lépcső 3., az alapító telefonja: 06 309 226 775) szervezi. A közösségi lelkiismeret megnyilvánulásaként egy termékeny és gondoskodó anyaország megteremtésének ihlete munkál az önkéntes munkát végző szervezőkben, akik fohászaikkal és – ettől el nem választható –  gyakorlati munkájukkal egy minden megfogant emberi életről gondoskodó társadalomat építenének. Ehhez hívják tanúságtévő zarándoktársul a magukat életvédő szemléletűnek valló keresztényeket, s velük együtt azokat az egészségügyi dolgozókat, mindenekelőtt a szülész-nőgyógyászokat, akik a hippokrátészi eskü szellemében, de a modern tudományos eredmények ismeretében sem kívánnak egy elhibázott szociálpolitika egészségügyre hárított bűnbakképző gépezete lenni. A ma már világméretű életvédő mozgalom New York-i elindítója az az ír származású Monsignor Philip Reilly, aki önkéntes munkatársaival és követőivel együtt mindennapi, személyes jelenlétével bátorítja a magukat terhesnek érző nőket és az ezen élő „terhet” rossz orvoslással megszüntetni kényszerülő orvosokat az élet tiszteletére, annak vállalására, illetőleg a nőt és magzatkorú gyermekét mint beteget és az orvost pedig ítéletvégrehajtóként áldozati helyzetbe kényszerítő gyakorlat visszautasítására. Eddig 33 magyarországi kórházi szülészet jelezte, hogy az Alkotmányban és más törvényekben biztosított jogukkal élve, de emberi és szakmai meggyőződésüktől is vezérelve felajánlják csatlakozásukat azokhoz a társintézményekhez, ahol legalább az év három napján (március 25-én, Magzatgyermek Napján, június 1-jén, az ENSZ Élet Napján továbbá december 28-án (a „Nagy” Heródes által legyilkoltatott betlehemi aprószentek emléknapján) nem végeznek sem sebészi, sem kémiai abortuszt.

Az abortuszmentes napok mozgalmához csatlakozott szülészetek listája a legutóbbi, XXII. Életvédő Zarándoklat nyilatkozatá ban olvasható. A legközelebbi életvédő zarándoklatra 2007. június 1-jén, később közlendő helyszínen kerül sor. 

XXV. Életvédő Zarándoklat

ANYA-ORSZÁG ALAPÍTVÁNY

mint az Alfa Szövetség társult tagja

Budapest, 1025 Vöröstorony lépcső 3. tel.: 06 309 226 775

A XXV. Életvédő Zarándoklat Nyilatkozata

Mi, a XXV. Életvédő Zarándoklat különböző nemzeti, etnikai, kulturális, szociális és vallási közösségeinek résztvevői egy termékeny és minden megfogant emberi életről gondoskodó társadalom reményében az eddigi életvédő zarándoklatok nyilatkozataiban foglaltak fenntartása mellett az alábbiakról teszünk tanúbizonyságot.

 1. Hisszük és valljuk, hogy a gyermek közjó, de mély szomorúsággal tanúsítjuk ennek a közjónak a romlását, olykor szándékos megrablását a magyar társadalom alapbetegségét jelentő „terhesség-megszakítás” (abortus artificialis) során.
 2. Tanúsítjuk, hogy a hazánkat sújtó abortuszjárvány, vagyis a magzati életkorukat élő gyermekek életének sebészi, vegyi vagy más eszközökkel történő tömeges kioltása és az áldott állapotot inkább tehernek érző szülők termékenységének megkárosítása az egyéni tragédiákon túl Európa és azon belül nemzetünk folyamatos és súlyos romlását jelzi: mindannyiunkat végpusztulásba dönt!
 3. Tanúsítjuk, hogy e rossz orvoslás mindannyiunknak fáj, akik akár elkövetői, szemlélői vagy áldozatai vagyunk, ezért az abortuszok véres tragédiájáról Európa és Magyarország felelős polgáraiként nem hallgathatunk, azt nem szemlélhetjük tétlenül.
 4. Tanúsítjuk, hogy az abortusz többnyire a hibás vagy elégtelen szociálpolitika külső kényszere. E sajátos belső diktatúrában megtestesülő szociálpolitikai szándék a terhesség-megszakítást egészségügyi eljárásnak álcázva 1956. június 4., vagyis az 1043/1956. sz. minisztertanácsi rendelet megjelenése  óta több mint 6 millió gyermek halálát okozta, ennél is több anya, apa és család egészségét károsította e romboló beavatkozás sokféle testi és lelki szövődményével.
 5. Tanúsítjuk, hogy a fogantatásának pillanatától megszületéséig magzati életkorát élő gyermek rontása, életének és egészségének szándékos megrablása a családon belüli erőszak intézményesítésével egy kártékony belpolitikai gyakorlaton túl multinacionális vegyszer- és óvszergyártók nyereségérdekelt vállalkozásaként dúlja közösségeinket.
 6. Tanúsítjuk, hogy az ún. „sürgősségi vagy 72 órás fogamzásgátlásnak” álcázott „tinédzserambulanciák” működtetői súlyosan károsítják a fiataljaink nemi egészségében megtestesülő közjót. Sajnáljuk, hogy a profithajhász piacépítők zabolátlanul megrabolhatják a mindannyiunk nemzeti kincsének számító termékenységet, hogy olykor fogamzásgátló felvilágosításnak álcázva zavartalanul környékezhetik és szállhatják meg az ifjúság nemi egészségvédelmére felkészületlen oktatási intézményeinket is.
 7. Valljuk, hogy az abortusz olyan elrettentés avagy kirekesztés, amely akár kül- akár belpolitikai szempontból alkalmazzák, mindenkor a hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció alapképlete.
 8. Valljuk, hogy a családon belüli erőszak alapesetének tekintendő magzatelhajtás elsődleges áldozata az életétől megfosztott gyermek. Valljuk, hogy áldozat, mégpedig különleges ápolásra, gondozásra szoruló áldozat az „elkövető” anya (vagy szülő) is, aki a szabadság álruhájába öltöztetett abortuszt az esetek többségében nem a szabad akaratot feltételező önrendelkezési jog alapján választja, hanem körmönfont külső és belső kényszerek – az esetek nagyobb részében kifejezett erőszak – hatására a kényszerabortusz áldozataként szenvedi el. Az Amerikai Egyesült Államokban, vagyis a világ leggazdagabb államában az összes terhesség-megszakítás 64 százaléka kényszer eredménye, idehaza – a Családvédelmi Szolgálat védőnői szerint – ez az arány legalább 95 százalékosra tehető!
 9. Valljuk, hogy az úgynevezett „semleges” magatartás pszichikai bűnrészességet takar, amely mindig a bűnelkövetőt, az agresszort támogatja. A választható életutak felmutatása nélküli „terhesség-megszakítás” súlyosan károsítja a társadalom egészségét, a társadalmi bűnbakképzés része.
 10. Valljuk, hogy a termékenységellenes megnyilatkozások gyűlöletbeszédként támadják a nő és a férfi egészséges nemi viszonyán alapuló családot és a társadalmat. Ezek megelőzésén és tapintatos kezelésén az alkotmányosan életvédelemre kötelezett államnak és a szolidaritáson alapuló társadalomnak akkor is fáradoznia kell, ha némelyek a magánélet érinthetetlenségének álságos szólamával ezt folyamatosan akadályozzák.

Mi, a XXV. Életvédő Zarándoklat résztvevői egy termékeny és gondoskodó társadalomért fohászkodva, tiszta szívvel fordulva mindenkihez, szánalom helyett odafigyelésükben és a cselekvésben élő lelkiismeretben bízva

 • kérjük, hogy az abortuszjárvány megelőzésére és kezelésére hivatott állami egészségpolitika ne a pusztítás természetének és következményeinek eltitkolására, az annak propagálására és elvégzésére szakosodott intézmények és szervezetek támogatására, hanem e gyilkos kór (a „fehér pestis”) kutatására, nyilvánosságra hozatalára és össztársadalmi erőfeszítéssel történő gyógyítására törekedjék!
 • Kérjük, hogy a sajtó, a szociális segítő szakmák (az oktatás- és egészségügy) szövetségesként fáradozzék egyfelől a modern termékenységkultusz eszméjének terjesztésében, másfelől az abortuszdiktatúra áldozatául eső családok „egyéni” tragédiájának tapintatosan őszinte feltárásán, hogy ennek nyomán a közvélemény is támogassa az egyén és a közösség igazi szabadságát szolgáló életvédő kezdeményezéseket!
 • Kérjük, hogy a politikusok ne a fogamzásgátlás, az átmeneti vagy tartós meddőség (a művi meddővé tétel azaz a sterilizáció) halálkultuszának támogatásával, hanem a házasság előtti nemi tisztaságra és önmegtartóztatásra nevelve az egészséges nemiségen alapuló termékenység és a hitveséhez hű házastárs eszményét szolgálják! A magukat kereszténynek tartó képviselők pedig a nyilvánosság előtt és közéleti cselekedetekkel is merjék képviselni egyházuk életvédő tanítását.
 • Kérjük, hogy a magyar kormányok az országos romlás méreteihez képest tekintsék az abortuszjárvány leküzdését kiemelt fontosságú nemzetbiztonsági feladatnak! Az ún. „demográfiai kérdés” megoldására létrehozott kormányzati szervezetek (például a Népesedési Tanács) a termékenységellenes lobbikkal szemben tekintsék szövetségesnek és egyenrangú munkatársnak az önkéntes életvédő szervezeteket és mozgalmakat! A terhes múlttól egy olyan anyaország ihletében búcsúzzunk, melyben a politikusokra bízott közjó ápolásának legfőbb fokmérője előbb-utóbb az lesz, hogy benne az adott ciklusban hány szülő élheti meg anyai és apai szerepét nem terhes, hanem várandós, áldott állapotként, hogy az adott kormányzati időszak alatt hány anya és apa édesülhetett meg gyermekének világra hozatalával.
 • Kérjük az egész magyar társadalmat, csatlakozzon egy olyan termékeny és gondoskodó anyaország kialakításának mozgalmához, amelynek szülőbarát célja közösségi terhesgondozó-hálózat létrehozásával is életigenlő választ adni, a „szülni vagy nem szülni” európai és nemzeti sorskérdésére!
 • Kérjük, hogy az együttműködést ajánló civil szervezetekkel és ezek módszereit is alkalmazva (pl. a tizenévesek nemi absztinenciára nevelésével vagy a házasságban élőknek a természetes családtervezés népszerűsítésével) az egészségügyben dolgozók se adják fel annak a gondozásnak az eszményét, amely a súlyos terhességet viselő anyák és magzati életkorú gyermekük hippokratészi szellemben történő gyógyításával nem csak a két közvetlen paciensnek, vagyis a szülőnek és a magzatkorú gyermekének, hanem az egész társadalomnak is életutakat jelent. Ennek értelmében a hagyományos, sebészi, illetve a „sürgősségi fogamzásgátlás” keretében végzett korai kémiai abortusz éppen úgy megelőzendő, mint a lombikbébi programnál alkalmazott ún. „magzatszám-redukció” vagy az RU 486 (Myfegyne) nevezetű méregtablettás abortusz fenyegetése.
 • Kérjük, hogy a korai (pre- és perinatális) gyermekvédelem ebben az intézményben is az alkalmasint súlyos válsághelyzetben lévő anya sokrétű gondozásával, valódi terhes gondozásával kezdődjék! De ha már a magzatgyermekeket a termékenységellenesség áldozatává tesszük, adjuk meg nekik az eltemettetés minden embert megillető végtisztességét. A poszt-abortusz szindróma (PAS) kutatói és gyógyítói szerint ezt kívánja a túlélők lelki egészsége is. Adjunk nevet a magzatgyermekeknek, búcsúzzunk tőlük emberhez méltóan! A Kárpát-medencében élő magyarságnak csak ez a gyászmunka jelenthet esélyt a termékeny és gondoskodó nemzet, a himnikus „jókedv” és „bőség” reményére.
 • Kérjük az ÁNTSZ Családvédelmi Szolgálatának megyei munkatársait, a Bács-Kiskun Megyei Kórház vezetőit és munkatársait: felajánlásukkal csatlakozzanak azokhoz a kollegáikhoz, akik a pécsi Szülészeti Klinikán, az egri Markhot Ferenc Kórházban, a budapesti Szent Rókus, Schöpf-Merei Ágost és Szent Imre Kórházban, a Bajai Városi Kórházban, a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Oktató Kórházban, a soproni Szent Erzsébet Kórházban, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban, acsornai Margit Kórházban, a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban, az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban, a kaposvári Kaposi Mór Kórházban, a budapesti Péterffy Sándor Kórházban, a váci Jávorszky Ödön Kórházban, a Szentgyörgyi Albertről elnevezett szegedi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján, a mohácsi Városi Kórházban, a veszprémi Cholnoky Ferenc Kórházban, a várpalotai Városi Kórházban, a székesfehérvári Szent György Kórházban, a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban, adombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht.-ban, a nagyatádi Városi Kórházban, a budapesti Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjében, a budapesti Bajcsy-Zsilinzsky Kórházban, a mátészalkai Területi Kórházban, a kapuvári Lumniczer Sándor Kórházban, az orosházi Városi Kórházban, a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórházban, a gyulai Pándy Kálmán Kórházban, a győri Petz Aladár Kórházban, a szombathelyi Markusovszky Lajos Kórházban, a kecskeméti Megyei Kórházban

legalább december 28-ra a Heródes által legyilkoltatott aprószentek emléknapjára,  március 25-re Magzatgyermekek Napjára,, illetve június 1-re, az ENSZ Nemzetközi Élet Napjára, nem jegyeznek elő sem kémiai, sem sebészi eszközökkel végrehajtott abortuszt, tartózkodnak minden, magzatelhajtást eredményező beavatkozástól: hogy e három nap itt is a Megfogant Élet és az őt hordozó Szülők, s velük együtt mindannyiunk ünnepnapja legyen! (Ha e napok bármelyik munkaszüneti napra esne, akkor az azt megelőző munkanapot tegyük a hippokrátészi eszmény előünnepévé!)

 • Kérjük minden, atyjafiáért számot adni tudó polgártársunkat, hogy fohásszal, önzetlen munkával és adománnyal is segítse a szociális vagy lelki nyomorukban elmagányosodott szülőket, hogy a termékenységellenes diktatúra orvost, beteget és „egészségest” egyaránt romboló légkörében válságukból ne testi-lelki termékenységük súlyos károsításával, esetleg magzatgyermekük elhajtásával kényszerüljenek szabadulni.