Korábban, az ún. “Dömösi levél “-lel kértük Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten önkéntes munkával segítsék élet- és családvédő tevékenységünket.

A “Dömösi levél” letölthető innét. 

Szervezetünk munkatársai 2004. január 12-én – a törvény által előírt szakirányú tanfolyam elvégzését követően – az országban elsőként szerezték meg a nyílt örökbeadás előkészítéséhez szükséges főhatósági jogosítványt. A civil szervezetek által végezhető nyílt örökbefogadás előkészítését természetesen már jóval a Szociális és Egészségügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztálya által kiállított szakhatósági dokumentum létrejötte előtt megkezdhettük. Mindennek összegzéseként munkatársaink máig mintegy 400 nyílt örökbefogadásban vettek részt. Ezek során megtisztelő bizalomnak tekintettük azt a gondozott-gondozói viszonyt, amelynek kialakítását a terhességükkel hozzánk fordulók cselekvő módon (telefon, e-mail, levél, stb.) kezdeményezték. Ha e bensőséges, sokszor a külvilág előtt kifejezetten titokban tartott közös munka (nem rábeszélés!) során nem alakul ki a viselősben annak érzése, hogy a korábban terhesnek tekintett másállapot a várandós, áldott állapot irányába alakul, tehát a magzatgyermek vér szerinti szülői elfogadása reménytelennek látszik, akkor a biztonságos, egészségügyi intézményben levezetett szülés mellett a nyílt örökbeadás tervezését javasoljuk.

A törvény értelmében kizárólag olyan, magyar állampolgárságú, Magyarországon életvitelszerűen tartózkodó házaspárok örökbefogadását készítjük elő, akik már elvégezték az örökbefogadók számára kötelezően előírt felkészítő tanfolyamot, és rendelkeznek az örökbefogadáshoz szükséges gyámhatósági engedéllyel. A feltételek részletes jogi szabályozását lásd a vonatkozó törvényben! Az ezen túl felmerülő, a nyílt örökbefogadást érintő egyéb kérdések megválaszolásához forduljanak szervezetünk Örökbefogadást Előkészítő Bizottságához: 30 954-1005.

Az örökbeadók lelki utógondozása álláspontunk szerint azért indokolt, mert – bár a társadalom szempontjából a szülő üdvözlendő döntést hozott a gyermek örökbe adásával – a pozitív közösségi magatartás mögött valamilyen mértékben mégiscsak ott rejlik az az egyéni sérülés, mely a vér szerinti gyermek örökbeadásban megvalósult elutasításában valósult meg. Az utógondozás – látszólag ellentmondásosan – az örökbeadást előkészítése során.