Magzati életvédelemmel, örökbefogadással kapcsolatos kiadványok

Marie-Claude Monchaux: Nekem két születésnapom van

Andrisnak hívnak. Júniusban múltam négyéves. Nekem minden évben kétszer van születésnapom: egyszer, amikor világra jöttem, másodszor, amikor hazajöttem – amikor örökbe fogadtak. Sokszor kérem anyut vagy aput, mondja el az én mesémet. A mesét, amelyet oly kedvesen írt és rajzolt meg A sehány éves kislány francia szerzője.

1. rész letöltése

2. rész letöltése

Kísérőfüzet letöltése

Szatmári Örs: Több, mint vér

„Nekünk, keresztényeknek biztos tudásunk van arról, hogy a magzat fogantatása első pillanatától kezdve ember, mert mi megismertük a megtestesülés szent titkát. A Szűz Mária méhében induló emberi élet a Második Isteni Személy emberi élete. Nem pár hét után szállt az Örök Ige Mária méhébe az angyali üdvözlet (csodás fogantatás) után, hanem közben.” (fr. dr. Barsi Balázs O.F.M.)

Letöltés

Miért sírsz, Mirjam? – Az abortuszt követő szenvedésről 

Nők vallanak magzatelhajtás utáni szenvedésükről. Orvosok számolnak be az abortusz okozta lelki szövődményekről

Letöltés

Philip G. Ney Marie A. Peeters-Ney Hogy mondjam el a gyermekemnek az abortuszomat? 

Az ​abortusz az egyik leginkább elhallgatott téma a világon. Akár megtörtént, akár csak tervezett abortuszról esik szó a családban, a tárgy mindig igen kínos. Klinikai tapasztalataink és kísérleti eredményeink mégis azt mondatják velünk, hogy nem kerülhető ki ez a rendkívül kellemetlen a téma. A legjobb, ha nyíltan beszélünk róla, mert így elkerülhetők az áltitkokból, a nyugtalan együvétartozásból és a véletlenszerű felfedezésekből származó kellemetlenségek. E könyvecske segítségével igyekszünk ezt a párbeszédet a lehető legkönnyebbé tenni. Az eredményt persze nem mondhatjuk meg előre, de ha becsületesen és körültekintően követi majd utasításainkat, rájön, hogy Önnek is, meg a családjának is előnyös, ha a betartja őket. Lehet, hogy nem azonnal, de egy éven belül örülni fog, hogy így döntött…

Letöltés

Hámori Antal:  A magzat életjoga

A magzat életjoga kérdésében számos, olykor tudományos szempontokkal is alátámasztható érv hozható fel az abortusz, vagyis a magzati életkorát élő gyermek elpusztítása mellett és ellen. A kérdés szakmai és közéle-ti-politikai fölvetése Magyarországon…

Letöltés

Nézd mekkorát nőttem

Mi történik a 9 hónap alatt? A magzati élet csodája képekben. 

Letöltés

Marie Cabaud Meaney: A MEDDŐSÉG KERESZTJE

A meddőséggel kapcsolatos természeti törvények és társadalmi beállítódások kusza labirintusában szerzőnk azt az utat keresi és mutatja fel olvasóinak, melyen bátran vele tarthatnak mindazok, akik a női lét anyaságban történő kiteljesedését szomjazzák, de akik beteljesületlen epedésükkel eddig talán csak elapadt vagy sosem volt forrásokra vágytak. E 2007-ben megjelent, töprengő írás óta a Teremtő gyermekkel áldotta meg a Meaneay családot: 2009 szeptemberében, kilenc év házasság után megszületett Thérese Marie!
A gyermektelenség élményét őszintén feltáró, magyar örökbefogadó nők vallomásait is tartalmazó könyv segítség lehet az elfojtott veszteségélmények földolgozásához, a jelenség érzelmi-fogalmi kihívásaiban rejlő kérdések tisztázásához, a lelki termékenység fölfedezésével hozzájárulhat a sikeres örökbefogadást szolgáló, önmagunkkal és a világgal való megbékéléshez.

Letöltés

Gabriele Kuby: Gender- a családot szétromboló új ideológia

A bajor Alpok tiszta levegőjében, újságíró házaspár gyermekeként ne- velkedő, nyolc éves kislány saját óhajától indíttatva járult a keresztség szentségéhez. A szociológus-írónő 1977-ben kötött házasságából három gyermek született. Személyes válságból táplálkozó okok miatt 1997-ben katolizált, majd megjelentette az Utam Máriához – az éltető hit erejéről című, eddig hat kiadást megért könyvét. Később a világszerte fertőző gender-áramlat felvilágosító célú bemutatása vált szakterületévé, mely- nek kiemelkedő alkotása a Globális szexuális forradalom – A szabadság elpusztítása a szabadság nevében (Kairosz, 2013.). Kuby mélyre ható, átfogó elemzéssel figyelmeztet napjaink új, totális diktatúrájára, amely a „szabadság” jelszavával rombolja a valódi szabadságot! Jelen köny- vecskéje e megelőző-gyógyító, méregtelenítő munka összegző kivona- ta. Barsi Balázs szerzetes atya Antigenderista eskü, Téglásy Imre pedig az Alfa Szövetség elnökeként (saját életútjának személyes válságait is érintve) Végszó című dolgozatával csatlakozik a nemzetünket és keresz- ténységünket egyaránt pusztító, élet- és termékenységellenes döghalál (Szopkoklész) tüneteinek és okainak tisztító célú bemutatásához.

Letöltés